Septembertävlingarna inställda

Den torra och varma sommaren gör att det inte går att genomföra några tävlingar på Rekasta under hösten.

På grund av den torka som drabbat stora delar av framför allt Mellansverige tvingas JumpClub ställa in sina tävlingar i september.
– Vi kan helt enkelt inte vattna banan tillräckligt mycket för att erbjuda ett bra tävlingsunderlag, förklarar Sylve och beklagar att man inte kan genomföra hösttävlingarna.

Den varma och torra sommaren har gjort att brunnen på Rekasta helt enkelt inte räcker till för att bevattna fibersandsbanan i den omfattning som krävs för att få ett bra tävlingsunderlag.

– Vi har pratat med Enköpings Kommun om vatten, men då det är låga vattennivåer i hela området blir det inte prioriterat att vattna vår tävlingsbana, vilket inte är särskilt konstigt, menar Sylve.

Kvalen till Elmia Scandinavian Horse Shows 4-årsklass och Childrens-hoppningar kommer i stället att tas över av andra klubbar i närområdet.

Speak Your Mind

Samarbetspartners