Kurser

Varje kurs på Rekasta är unik eftersom den anpassas efter ryttarens och hästens förutsättningar och behov. Foto: Jennifer Åström

Lotta och Sylve håller varje år ett stort antal kurser på Rekasta. Kurserna vänder sig till ryttare med egen ponny eller häst och anpassas till olika svårighetsgrader.

Kurserna är som regel på två eller tre dagar, och varje kurs börjar med en samling i cafét klockan 10:00, om inte annat anges. Kursen beräknas vara slut cirka 15:00 sista dagen.

Vid varje kurs läggs det stort fokus på hästens markarbete och ryttarens påverkan av hästen. Dessutom blir det mycket teknikträning, både för häst och ryttare. Vissa kurser innehåller även sits- och balansträning, teoripass och förevisningar.

Kursupplägget varierar från gång till gång beroende på utbildningsnivå, mål och behov hos deltagarna. Varje kurs blir på så sätt unik eftersom den anpassas efter hästen och ryttarens förutsättningar.

Kurserna annonseras ut i kalendern. Du anmäler till kurserna via e-post till info@jumpclub.se. Ange namn, ålder, ekipagets utbildningsståndpunkt och eventuellt önskemål om uppstallning och boende.

Här kan du läsa mer om priser och annan information som rör kurserna på Rekasta.

Veckoträningar
Sylve och Lotta håller också regelbundet träningar på Rekasta.

För att anmäla intresse till Lottas träningar, som sker eftermiddagar och kvällar tisdagar jämna veckor och torsdagar ojämna veckor på Rekasta, ska du kontakta Lotta Lind, 073-729 11 97 (endast SMS).

Sylves träningar anpassas efter säsongen. Kontakta Sylve via SMS på 073-511 41 11 om du är intresserad.

Samarbetspartners